Predstihli nás ďalšie krajiny, kde sa lepšie podniká

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v spolupráci so Svetovou bankou štúdiu Doing Business, kde sa zamerali na podmienky podnikania v našich regiónoch. Na Slovensku sa porovnávala Bratislava, Žilina, Prešov, Trnava a Košice v piatich indikátoroch: začatie podnikania, získavanie stavebných povolení, prístup k elektrickej energii, registrácia majetku a vymáhateľnosť zmlúv. To isté bolo predmetom skúmania aj v Chorvátsku, v Česku a v Portugalsku.Výsledok? Slovenské regióny pri porovnaní podmienok na podnikanie porazili Bratislavu. Zo sledovaných miest by sa malo podľa Svetovej banky najjednoduchšie podnikať v Prešove. Za ním sa umiestnili Košice, Žilina, Trnava a Bratislava. V Prešove majú podnikatelia dobrý prístup k registrácii podnikov a k stavebným povoleniam.

Košice bodovali v oblasti vymáhania zmlúv, Žilina pri získavaní elektriny a začatí podnikania a Trnava pri registrácii nehnuteľností. Ak by sa aj Bratislava priblížila v prístupe k podnikaniu, ktorý uplatňujú v regiónoch, Slovensko by sa podľa Svetovej banky 

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články